در آخرین خبرهای موجود در ارتباط با رجیستری گوشی‌های مسافرتی، انجمن واردکنندگان موبایل در جدیدترین اظهارات خود از لغو شدن رجیستری 3400 گوشی موبایل که با سوء استفاده بعضی از واردکنندگان گوشی‌های مسافرتی، وارد و رجیستر شده بودند، خبر داد.

در اواسط مهر ماه قانون رجیستری گوشی‌های وارداتی مسافرتی تغییراتی داشت به این‌صورت که وارد کنندگان گوشی‌های مسافرتی می‌بایست گوشی‌های وارد شده را در زمان وارد شدن به کشور رجیستر می‌کردند.

اما در اوایل دی ماه پس از اعتراض واردکنندگان، قانون وارد کردن گوشی‌های مسافرتی و رجیستر کردن آن‌ها کمی دستخوش تغییر شد. به این‌صورت که وارد کنندگان می توانستند به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به رجیستری گوشی‌های وارداتی مسافرتی در لحظه ورود به کشور، گوشی‌ها را در زمانی دیگر رجیستر کنند.

اما با وجود این تغییرات در زمینه رجیستری گوشی‌های وارداتی مسافرتی برخی از سوء استفاده کنندگان دست به رجیستر کردن چندین گوشی با یک پاسپورت زدند که این‌کار عملی غیرقانونی به شمار می‌آید. به همین دلیل رجیستری تعداد 3400 گوشی وارداتی مسافرتی لغو شد.

در این راستا سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل عنوان کرد، برای این‌که خریداران نهایی و برخی از کسبه متحمل ضرر نشوند رایزنی‌هایی در حال انجام است.