نرم افزار جدید یاداوری زمان تماس ALCORP CallReScheduler V2.0 برای گوشی های سری ۶۰ ورژن ۳ و ۵ ساخته شده است. شاید برای شما پیش آمده باشد با شخص خاصی در ساعت مشخصی تماس بگیرید کافیه شماره و مشخصات فرد مخاطب را به صورت دستی و یا از دفتر تلفن گوشی خود وارد برنامه کنید تا در زمان مشخص شده به شما اطلاع دهد و بعد از تایید شما شماره گرفنه میشود.

ALCORP CallReScheduler V2.0 FarsMobile.Org نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0

note نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0فرمت:sis

chart pie نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0حجم:۸۴۱ Kb

down نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0دانلود – Download

lock نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0رمزفایل:www.farsmobile.org

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 cloob نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 viwio نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 donbaleh نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 twitter نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 facebook نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 google buzz نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 google نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 digg نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 yahoo نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 Technorati نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0 delicious نرم افزار جدید یادآوری زمان تماس با ALCORP CallReScheduler V2.0