مجموعه اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید که در سایت فارس موبایل به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

SmS Falsafi.FarsMobile.Org  اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی

دل به دریا بستن هنر نیست ، حرمت قطره را نگه داشتن هنر بزرگی است . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

نبرد های زندگی همیشه به نفع قوی ترین و سریع ترین ها پایان نمیپذیرد
دیر یا زود بردن با کسی است که بردن را باور دارد . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

در عشق مثل خورشید باش ، در مهربانی مثل باران و در صداقت مثل چشمه . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

آرزومند آن نباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی
بکوش در کمال آنچه هستی ، بهترین باشی . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

لحظه ها را نه یادگار ، بلکه ماندگار کنیم . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

فقط یک بار فرصت داری تا از وجود خود تندیس بسازی ، پس از ضربه های تیشه زندگی
خسته نشو . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

گاهی نگاه کوتاه ، کار هزاران قلم را انجام میدهد . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

هر وقت دلمان گرفت ، به یاد خنده های کودکی کمی بخندیم . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

یا درست حرف بزن ، یا عاقلانه سکوت کن . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

بهترین چیزی که در توان داری به دنیا هدیه کن ، حتی اگر کوچک باشد
زیرا در آخر در می یابی زندگی هر آنچه هست ، میان تو و خدای توست . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

افکار خود را تغییر دهیم تا احساسات ما تغییرکند . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

دیدن لبخند کسانی که رنج میکشند ، از دیدن اشک هایشان دردناک تر است . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

شکست عدم موفقیت نیست ، شکست یعنی تاخیر در پیروزی . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

الهی در شب فقرم بسوزان ولی محتاج نامردان نگردان . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

تنهایی زمانی به سراغ انسان میآید که فراموش کند خدا بهترین مونس است . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

زندگی ساختنی است ، نه گذراندنی ، بمان برای ساختن ، نساز برای ماندن . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

فاصله بین مشکل و حل آن یک زانو زدن است ، اما نه در برابر مشکل
بلکه در برابر خدا . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

چیزی به نام شکست وجود ندارد ، آنچه که هست نوعی نتیجه است . . .

_-_-_-_-_-_-_-_ اس ام اس فلسفی _-_-_-_-_-_-_-_

وقتی رازی را به کسی میگوئی به یاد داشته باش که او هم عزیزی دارد . . .

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی cloob اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی viwio اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی donbaleh اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی twitter اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی facebook اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی google buzz اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی google اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی digg اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی yahoo اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی Technorati اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی delicious اس ام اس جدید فلسفی و عرفانی