بعضى از اعداد فارسى کنار هم که از گوشیهاى نوکیا به وسیله SMS به گوشی هاى سونى اریکسون ارسال می شوند، در گوشی هاى سونى اریکسون قابل مشاهده نیستند مانند این شماره تلفن: ٠٩١٢٣۴۵۶٧٨٩ که در گوشی هاى سونى اریکسون اینطورى دیده میشن: ٠٩١٢٣تن۶٧٨٩ ! ویا به هم ریخته و مربع مربع دیده میشن که شما به وسیله این ترفتد که توسط سایت صدر دانلود در اختیار شما قرار گرفته میتونید به راحتی اعداد رو بفرستید.

tarfand farsi SadrDownload.Com ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون

این به خاطر این هست که فونت اعداد ۴ و ۵ فارسى سونى اریکسون به این شکل هست: ۴ ۵ ولى اعداد ۴ و ۵ فارسى نوکیا به این شکل: ۴ ۵
حالا براى مشاهده این شماره در پیامک که در گوشى سونى اریکسون قابل فهم نیست می توانید بعد از انتخاب گزینه ارسال پیام به دیگرى، با گذاشتن یک نقطه بعد از هر عدد آنرا بدون ایراد ببینید. به این شکل:
٠.٩.١.٢.٣.۴.۵.۶.٧.٨.٩

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون cloob ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون viwio ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون donbaleh ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون twitter ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون facebook ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون google buzz ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون google ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون digg ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون yahoo ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون Technorati ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون delicious ترفند مشاهده اعداد فارسى ارسال شده از نوکیا به سونى اریکسون