کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی : اینبار یک کتاب الکترونیکی از شاهنامه شیرین فردوسی را برای گوشی های موبایل آماده ساخته ایم. شاهنامه فردوسی به صورت جاوا بوده و بر روی اکثر گوشی های موبایلی که جاوا پشتیبانی میکنند نصب و اجرا میشود.

Shahname Ferdosi SadrDownload.Com کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا

note کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوافرمت:jar

chart pie کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاواحجم:۲۵۲ Kb

down کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوادانلود – Download

lock کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوارمزفایل:www.farsmobile.org

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا cloob کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا viwio کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا donbaleh کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا twitter کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا facebook کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا google buzz کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا google کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا digg کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا yahoo کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا Technorati کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا delicious کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی  فرمت جاوا